V. Jeremies Tan – Orang Tua Murid

V. Jeremies Tan – Orang Tua Murid

“Stella Maris peduli dan sangat menghargai prestasi anak saya baik dari segi akademik maupun non-akademik. Guru-gurunya sangat baik, dan mempunyai sifat kekeluargaan yang sangat besar.”